Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Z pasją budujemy wartość tworząc lepszy świat

Tworzymy najbardziej pożądane rozwiązania w branży drzewnej
- jesteśmy liderem innowacji i zastosowań.

Wykaz terminów publikacji raportów okresowych w 2017 r.

1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)

2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

a) za I kwartał 2017 r. - 17 maja 2017 r. (środa)
b) za III kwartał 2017 r. - 8 listopada 2017 r. (środa)

3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek)

Zarząd „Paged” S.A. informuje, że zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku i II kwartał 2017 roku.

Powyższe terminy zostały przekazane do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., przy czym termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. został zmieniony raportem bieżącym nr 23/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., zaś termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. został zmieniony raportem bieżącym nr 37/2017 z dnia 2 listopada 2017 r.

Okresy zamknięte na obrót akcjami

Okresy zamknięte dotyczące akcji "Paged" S.A.

Zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby związane ze spółką "Paged" S.A. („Spółka” lub „Emitent” i Grupą Paged (określane zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji spółki "Paged" S.A. w 2017 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

  • od 03.03.2017 do 03.04.2017 - 30 dni przed przekazaniem raportu rocznego jednostkowego za 2016 r. oraz 30 dni przed przekazaniem raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 r.
  • od 17.04.2017 do 17.05.2017 - 30 dni przed przekazaniem raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.
  • od 22.07.2017 do 22.08.2017 - 30 dni przed przekazaniem raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
  • od 08.10.2017 do 08.11.2017 - 30 dni przed przekazaniem raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Definicja okresów zamkniętych

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych. Stosownie do art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):

"nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi".

Zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od 3 lipca 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku) okresy zamknięte zostały ujednolicone i trwają przez 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji każdego raportu okresowego.

Ponadto, okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

 

Kursy akcji

spółka notowana na GPW

58,40 PLN

12.10.2017 g. 17:30

zmiana

0,17%  0,10 PLN

Zobacz więcej informacji

Subskrypcja

Zachęcamy do subskrybcji naszego newslettera - bądź na bieżąco!
Prosimy o podanie adresu e-mail.
...
Raport roczny GK Paged za 2016 r.  

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami finansowymi
GK Paged za 2016 r. oraz prezentacją strategii:

Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. »

Strategia holdingu Paged na lata 2017-2021 »